خمینی شهر.خیابان بوعلی.طبقه فوقانی داروخانه دکتر ودادی.
پذیرش: عصرها یکشنبه و سه شنبه
تلفن مطب 33515116

خیابان بزرگمهر.بعد از بیمارستان صدوقی روبروی پارکینگ طبقاتی هشت بهشت مجتمع امیتیس طبقه 2 واحد209
پذیرش: عصر ها روزهای زوج
تلفن مطب: 03132687421